Český hudební slovník osob a institucí

Pilař, Bedřich

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 6.3.1906
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 9.11.1986

Pilař, Bedřich, houslař, narozen 6. 3. 1906, Stará Paka, zemřel 9. 11. 1986, Roškopov u Staré Paky.
 
Bratr houslaře Karla Pilaře, synovec houslaře Antonína Pilaře. V letech 1920–1924 se vyučil u pražského houslaře Otakara Špidlena. V letech 1925–1946 pracoval u svého bratra Karla Pilaře v Hradci Králové. V roce 1946 se přestěhoval do Liberce, kde nastoupil zaměstnání v Družstvu hudebních nástrojů. V letech 1949–1951 se osamostatnil ve vlastní dílně v Liberci. V roce 1952 se vrátil do družstva, kde pracoval jako houslař do roku 1966. V roce 1972 se přestěhoval do Roškopova u Staré Paky.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 88).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 155).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 146).
Nováková, Šárka: Houslařské rody Pilařů a Špidlenů (19. a 20. století), diplomová magisterská práce (ÚHV FF MU Brno 2002, s. 30).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.12.2003