Český hudební slovník osob a institucí

Kalles, Bedřich

(Friedrich)
Charakteristika: Výrobce klavírů

Datum narození/zahájení aktivity: 20.8.1836
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.10.1903

Kalles, Bedřich (Friedrich), výrobce klavírů, narozen 20. 8. 1836, Litomyšl, zemřel 21. 10. 1903, tamtéž.

Syn litomyšlského výrobce klavírů Josefa Kallese. Vyráběl klavíry a harmonia.

Literatura:

Čížek, Bohuslav: Ohlédnutí za historií klavíru (Hudební nástroje 32, č. 1, Hradec Králové 1995, s. 44).

Archiválie:

Matrika narozených a zemřelých, Státní oblastní archiv v Zámrsku

Petr Ch. Kalina


Datum poslední změny: 26.1.2010