Český hudební slovník osob a institucí

Staněk, Roman

Charakteristika: Jazzový publicista a teoretik

Datum narození/zahájení aktivity: 23.1.1936
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 18.3.1965

Staněk, Roman, jazzový publicista, teoretik, narozen 23. 1. 1936, Chlumec nad Cidlinou, zemřel 18. 3. 1965, Praha.
 
Po studiu na střední škole pracoval jako chemik v Panenských Břežanech u Prahy. Hře na klavír se učil na Lidové škole umění v rodišti, po přechodu do Prahy publikoval recenze jazzových událostí v Hudebních rozhledech a Melodii (např. SHQ mládeži, Melodie 1, 1963, s. 42, Poezie a jam sessions ve Viole, tamtéž, s. 141), směřoval však i ke zpracování náročnější teoretické problematiky – viz např. článek Třetí proud u nás a dodekafonie (Melodie 2, 1964, s. 133) či rozsáhlejší stať O nových rysech jazzu trochu jinak (sborník Taneční hudba a jazz 1964–65). Výrazně přispěl do publikace Igor Wasserberger a kol.: Jazzový slovník (Bratislava 1966).

Literatura:

I. Lexika
EJ (heslo Antonín Matzner).
 
II. Ostatní
Dorůžka, Lubomír, Poledňák, Ivan: Československý jazz. Minulost a přítomnost (Praha 1967).
Dorůžka, Lubomír: Za Romanem Staňkem (Melodie 3, 1965, č. 5, s. 110).
 
Ivan Poledňák


Datum poslední změny: 18.2.2009