Český hudební slovník osob a institucí

Roth, Christian

Charakteristika: Houslař a loutnař


Roth, Christian, houslař a loutnař, 1675–1700, Praha.
 
Podle vignet z jeho nástrojů lze usuzovat, že se za pražského houslaře jen vydával, protože pražské nástroje měly v té době velmi dobrou pověst. Nápis na vignetách zněl: Christian Roth Violin und Lautenmacher aus Prag Ao 17.. . (nikoliv ... Lautenmacher, Prag Ao ... ). V archivních materiálech však nelze o jeho činnosti v Praze nic nalézt. Je možné, že z Prahy pocházel a při stěhování evangelíků a Českých bratří do zahraničí následoval houslaře schönbašské a kraslické, snad do Neukirchenu. Zmiňuje se o něm řada publikací o houslařích, avšak nic bližšího nepřinášejí.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 96).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 29.12.2003