Český hudební slovník osob a institucí

Petřina, František Adam

Charakteristika: Profesor fyziky a matematiky

Datum narození/zahájení aktivity: 24.12.1799
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 27.6.1855

Petřina, František Adam, profesor fyziky a matematiky, narozen 24. 12. 1799, Semily, zemřel 27. 6. 1855, Praha.
 
Jako doktor filozofie se stal v roce 1832 adjunktem matematiky a fyziky na pražské univerzitě. V roce 1837 byl jmenován profesorem fyziky a matematiky na lyceu v Linci. V témž oboru nastoupil jako profesor v roce 1844 na pražské univerzitě. Byl členem vídenské Akademie a Královské společnosti nauk v Praze. Jeho hlavním oborem byl galvanismus. V letech 1850–1854 vynalezl „Petřinovu harmoniku“, která sestávala ze čtyř tyčinek z měkkého železa, dlouhých 10–20 cm, upevněných na dřevěném rezonátoru ve tvaru krabice. Tyčinky tvořily jádra elektromagnetů, představovanými cívkami z izolovaného měděného drátu. Obvod baterie – elektromagnet byl přerušován kontakty klávesnice. Při každém uzavření či rozpojení obvodu se jádro-tyčinka rozechvělo na frekvenci odpovídající jeho rezonančnímu kmitočtu. Toto chvění bylo zesilováno dřevěnou rezonanční skříní. Petřinova harmonika zřejmě nepřestoupila hranice laboratorních pokusů.

Literatura:

Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM, díl XIX, s. 622.

Pavel Kurfürst

 

Datum poslední změny: 30.12.2003