Český hudební slovník osob a institucí

Hammig, Georg

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 25.5.1923

Hammig, Georg, houslař, narozen 25. 5. 1923, Markneukirchen (Německo).
 
Absolvoval houslařskou školu v Lubech u Chebu (Schönbach). Jako houslařský tovaryš navštěvoval ještě houslařskou školu v Mittenwaldu (Německo). Pracoval u Lippolda Hammiga v Markneukirchenu.

Literatura:

Jalovec, Karel: Deutsche und österreichische Geigenbauer (Praha 1967, s. 147).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 30.12.2003