Český hudební slovník osob a institucí

Kubíček, Adam

Charakteristika: Hráč na bicí nástroje

Datum narození/zahájení aktivity: 4.7.1965

Kubíček, Adam, hráč na bicí nástroje, narozen 4. 7. 1965 v Brně.
 
Jeho otcem byl malíř a grafik Jánoš Kubíček (1921–1993). Adam Kubíček je absolventem elektrotechnické fakulty VUT Brno, obor Telekomunikační technika. Bicí nástroje studoval u Oldřicha Pomlkly na LŠU Jaroslava Kvapila v Brně a na JAMU (mimořádné studium v roce 1988). Působil v několika rockových formacích v Brně (např. De fakto, Dimizzo jazz). Společně s Danem Dlouhým se v roce 1985 stal členem orchestru Art Inkognito (1985–90), který byl založen tehdejšími studenty JAMU Ivo Medkem a Zdeňkem Plachým. Z perkusionistické sekce Art Inkognita vznikl v roce 1990 Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA, na jehož vzniku se Adam Kubíček také podílel a jehož členem byl v letech 1990–1991 a 1993–2003. V počátcích činnosti DAMA DAMA se věnoval rozšiřování originálního instrumentáře tohoto uskupení tvorbou nových bicích nástrojů a spolupracoval na vytváření vizuální image souboru. Je autorem skladeb Flexibilní indiferent (nonverbální komunikace ad hoc) a Ostrovy pozitivní deviace, autorsky se podílel i na skladbách ADAI, Axis Axis, Hyperrytmy a Blue sky research, které tvořily část repertoáru DAMA DAMA.
Má podíl na systematickém zpracování  a katalogizaci díla svého otce Jánoše Kubíčka a zasloužil se i o vydání jeho monografií.

Diskografie:

DAMA DAMA (Pehy 1994);
DAMA DAMA 3 (Wolf records 1997);
DAMA DAMA 7 (Wolf records 1999);
DAMA DAMA 8 (Wolf records 1999).

Literatura:

Hudcová, Milena: DAMA DAMA – avantgardní soubor bicích nástrojů (bakalářská práce, Olomouc 1995).
Trtková, Ilona: Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA (závěrečná písemná práce, konzervatoř Brno 1997).

Ludmila Kunčarová


Datum poslední změny: 16.2.2009