Český hudební slovník osob a institucí

Musica pastoralis

Charakteristika: Vokálně instrumentální soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1982
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1993

Musica pastoralis, brněnský vokálně instrumentální soubor působící v letech 1982–1993.

Soubor složený z mladých zpěváků a instrumentalistů prováděl zejména hudbu z moravských notových pramenů 18. století. Zpočátku v jeho repertoáru převažovaly moravské vánoční pastorely, později se však zájem souboru rozšířil i na další žánry kantorské hudby pozdního baroka a klasicismu, jako jsou figurální chrámová hudba, zpěvohry, sepolkra, školské hry apod. hlavně z moravských, ale částečně též z českých, slovenských a polských pramenů. Uměleckým vedoucím souboru byl František Malý, pracovník hudebního oddělení Moravského muzea v Brně, z jehož sbírek tohoto muzea pocházela valná většina repertoáru.
Musica pastoralis uskutečnila řadu koncertů, několikrát vystupovala se souborem dobových nástrojů Musica antiqua Praha. V souboru se vystřídali zpěváci Michaela Tománková, Marie Plhalová a Mária Vaniaková –  soprán, Jitka Kleckerová a Kateřina Zezulová – alt, Vladimír Richter, Josef Kovář – tenor, Jiří Plhal, Jiří Klecker a Pavel Třetina – bas. Instrumentální složku tvořili Miloš Prudil, Kateřina Prudilová, Kateřina Sehnalová a Ludvík Běťák – housle, Mojmír Kačírek – viola, Dušan Zemánek – violoncello, Rostislav Tománek a David Běták – kontrabas a František Malý – varhany. V letech 1986/87 uvedl soubor novodobou premiéru Oratoria na Velký pátek, pocházející z archívu kostela v Bystřici pod Hostýnem, část oratoria natočil Československý rozhlas, Studio Brno. Soubor účinkoval i v dokumentárním seriálu České televize Orbis musicæ pictus.
Činnost brněnského souboru byla ukončena v roce 1993, v současnosti pod týmž názvem a uměleckým vedením Františka Malého působí v kraji Vysočina smíšený amatérský soubor se stejným repertoárovým zaměřením.

Literatura:

Trojan, Jan: Musica pastoralis – začínající soubor? (Opus Musicum 1, 1987, 1/III).
 
Věra Mikulášková


Datum poslední změny: 16.3.2009