Český hudební slovník osob a institucí

Fojtíková, Jana

(roz. Sklenářová)
Charakteristika: muzikoložka, hudební historička

Datum narození/zahájení aktivity: 23.2.1944

Fojtíková, Jana (roz. Sklenářová), muzikoložka, hudební historička, narozena 23. 2. 1944, Hodonín.

 

Po studiu na gymnáziu v Hodoníně (1958-62) absolvovala Státní konzervatoř v Ostravě, obor klavír u prof. Terezie Trösterové (1960-64). Poté studovala na katedře hudební vědy Filozofické fakulty Karlovy univerzity (1965-70, PhDr. 1971), kde byla v letech 1970-80 činná jako odborná asistentka. Od roku 1980 působila jako odborná pracovnice a poté vedoucí oddělení (1986-2006) hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby. Její profesní aktivity se zaměřují na dokumentaci hudebních pramenů z okruhu české hudby 16. století a hudby 18. a 19. století (L. van Beethoven). Spolupracovala na programovém projektu Ministerstva kultury Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve sbírkách na území Čech a Moravy (2006-11). V letech 1998-2002 pravidelně přednášela o dějinách hudby na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze. Od roku 2005 působí v Radě programu výzkumu a vývoje Ministerstva kultury pro obor hudby. V současné době připravuje do tisku nový soupis hudebního díla Josefa Bohuslava Foerstra.


Dílo:

I. Dílo literární (výběr)

Antonín Dvořák (inventář fondu, spoluautorka Olga Čechová-Mojžíšová), Národní muzeum v Praze - Muzeum české hudby, Praha 1981 (rozmnoženo).

Bedřich Smetana (inventář fondu, spolu s Olgou Čechovou-Mojžíšovou), Národní muzeum v Praze-Muzeum české hudby, Praha 1984 (rozmnoženo).

Die Beethoveniana der Lobkowitz-Musiksammlung und ihre Kopisten (spolu s Tomislavem Volkem), in: Beethoven und Böhmen, Beiträge zu Biographie und Wirkungsgeschichte Beethovens (red. Sieghard Brandenburg a Martella Gutiérerez-Denhoff), Beethoven-Haus, Bonn 1988, s. 219–258.

Beethoven und Graf Waldstein, in: Ludwig van Beethoven im Herzen Europas (red. Oldřich Pulkert a Hans-Werner Küthen), Prag 2000, s. 297–308.

Musikalische Quellen zu Beethoven in den Böhmischen Ländern, in: Ludwig van Beethoven im Herzen Europas (red. Oldřich Pulkert a Hans-Werner Küthen), Prag 2000, s. 409–436.

Hudební doklady Husova kultu z 15. a 16. století. Příspěvek ke studiu husitské tradice v době předbělohorské, in: Miscellanea musicologica 29, Univerzita Karlova, Praha 1981, s. 51–145.

České mešní ordinarium 2. poloviny 16. století, in: Miscellanea musicologica 31, Univerzita Karlova, Praha 1984, s. 227–264.

Die ältesten Quellen der Werke Beethovens in der Tschechischen Republik, in: Miscellanea musicologica 38, Univerzita Karlova, Praha 2006, s. 9–105.

Pozůstalost Josefa Bohuslava Foerstra, in: Musicalia. Časopis Českého muzea hudby, Národní muzeum, Praha 2010, s. 6-21 (angl. s. 22–35).

Fibich-Melodram-Secese / Fibich-Melodrama-Art Nouveau, Report of the International Scientific Conference Prague, October 20–22. 2000 (ed. Jana Fojtíková a Věra Šustíková), Česká hudební společnost-Společnost Zdeňka Fibicha, Národní muzeum-Muzeum české hudby, Praha 2000, 256 s.

Zdeněk Fibich, Melodramy Štědrý den, Vodník (ed. Věra Šustíková a Jana Fojtíková), Amos Editio, Praha 2003.  

 

Šárka Zahrádková


Datum poslední změny: 4.3.2015