Český hudební slovník osob a institucí

Mikuláš, Jiří

Charakteristika: muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity: 21.6.1965

Mikuláš, Jiří, muzikolog, narozen 21. 6. 1965, Pardubice.

 

Po maturitě na gymnáziu v Pardubicích (1980–84) vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1985–89, diplomová práce Klavírní díla Václava Vincence Maška. Variace pro klavír a koncerty pro klavír a orchestr). Pracoval jako odborný pracovník v Národním muzeu - hudebněhistorickém oddělení Českého muzea hudby (1989–2010). Člen České společnosti pro hudební vědu (několik let také členem jeho výboru), aktivní člen České společnosti pro výzkum 18. století. Externě vyučoval na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Jeho hlavním badatelským zájmem je česká hudební kultura přibližně v letech 1770–1830, především osobnost hudebního skladatele Václava Vincence Maška, o kterém publikoval řadu odborných studií v domácím i zahraničním odborném tisku.


Literatura:

I. Lexika

Vojtěšková, Jana (ed.): Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2006).

 

Petr Macek


Datum poslední změny: 27.5.2014