Český hudební slovník osob a institucí

Chaufour, Manon

(Erfur, Manon Ehrfur, Manon Maron)
Charakteristika: Tanečnice

Datum narození/zahájení aktivity: 2.12.1914
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.12.1970

Chaufour , Manon (pseud. Erfur, Manon Ehrfur, Manon Maron), tanečnice, narozena 2. 12. 1914, Prostějov, zemřela 28. 12. 1970, Berlín (Německo).
 
Manon Chaufour byla výraznou interpretační osobností, vycházela zejména z podnětů vyrazového tance, vynikla technickou suverenitou i výrazovou intenzitou tance. Byla žačkou Elly Fuchsové, později studovala u Mary Wigman a Rudolfa Labana v Německu. Před druhou světovou válkou a jejím průběhu působila v Německu, byla v angažmá v Chemnitz (1931–34), ve Státní opeře Berlín (sólistka 1934–44); vystupovala společně s Haraldem Kreutzbergem (1936–44). Po skončení války se vrátila do Československa, působila v různých divadlech (Divadlo V+W U Nováků, 1947/48; Divadlo v Karlíně, 1948–56). Vystupovala také na samostatných tanečních koncertech s partnerem Bedřichem Füssegerem. V letech 1956–70 působila v Komisches Oper v Berlíně (vytvořila zde např. roli Baleríny v Petruškovi Igora Stravinského).

Literatura:

I. Lexika
Český taneční slovník (Praha 2001).

II. Ostatní
Krakešová, Eva: Ve službách Terpsichory (Praha 1997). 
 
Dorota Gremlicová
Datum poslední změny: 19.5.2005