Český hudební slovník osob a institucí

Špaček, Jan

Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity: 6.5.1977

Špaček, Jan, muzikolog, narozen 6. 5. 1977, Brno

 

Studoval na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně a poté na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity obor hudební věda (Mgr. 2001, diplomová práce Kontexty a metody výzkumu Šostakovičova díla s přihlédnutím k jeho baletům). V letech 1996–2002 působil v hudební knihovně Jiřího Mahena v Brně jako odborný pracovník, v letech 2001–07 se jako výzkumný asistent Johna Tyrrella podílel na dohledávání, transkripci a překladu pramenů k životu a dílu Leoše Janáčka pro monografii Janáček – Years of a Life. Od roku 2005 působí na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, zaměřuje se zejména na ruskou hudbu 20. století se specializací na život a dílo Dmitrije D. Šostakoviče. S amatérskými silami brněnských muzikologů nastudoval a řídil českou premiéru Šostakovičovy komorní opery Antiformalističeskij rajok (1999). V roce 2010 založil a řídí mužský pěvecký sbor Láska opravdivá, zaměřený mj. na interpretaci Janáčkovy sborové tvorby. Věnuje se též hudební kritice, publicistice a esejistice (MF Dnes, Harmonie, Hudební rozhledy, Opus musicum, Neon, Atelier).


Dílo:

I. Studie, stati a recenze (výběr)

Šostakovičův Antiformalističeskij rajok: chef d'oeuvre z šuplíku (Opus musicum 5, roč. 31, s. 8–24, 1999).

Plná hlava Šostakoviče (Opus musicum 6, s. 72–76, 2000).

Soc-real Dancing: Elements of Socialist Realism in the Light Music of Dmitry Shostakovich. In: Socialist Realism and Music [Colloquia Musicologica Brunensia, 36 (2001)]. Praha, KLP - Koniasch Latin Press ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU, 2004).

Vladimír Helfert, brněnská muzikologická škola a hudba SSSR (in: Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905–2005. 1. vyd. Praha, Koniasch Latin Press, 2005).

Private feelings and public statements in the music of Dmitry Shostakovich. Musicologica (in: Brunensia. Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám. Brno, Masarykova univerzita, 2009).

 

II. Monografie

Šostakovičova satirická komorní opera Antiformalističeskij rajok (Bakalářská práce. Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2000).

Kontexty a metody výzkumu Šostakovičova díla s přihlédnutím k jeho baletům "Zlatý věk", "Šroub" a "Světlý potok" (Magisterská diplomová práce. Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2001).

 

 

Jiří Zahrádka


Datum poslední změny: 2.12.2015