Český hudební slovník osob a institucí

Tomažičová, Jana

Charakteristika: Muzikoložka a redaktorka

Datum narození/zahájení aktivity: 3.6.1939

Tomažičová, Jana (roz. Klenková), muzikoložka a redaktorka, narozena 3. 6. 1939, Český Brod.

Po maturitě na jedenáctiletce v Říčanech (1957) studovala v letech 1957–62 na katedře hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mirko Očadlík, Antonín Sychra, Vladimír Sommer, Petr Eben). Od roku 1961 až do 1994 pracovala jako redaktorka hudebního vysílání Československého (od 1990 Českého) rozhlasu v Plzni; 1990–93 byla vedoucí hudební redakce. V roce 1994 odešla do důchodu. Je recenzentkou periodika Plzeňský deník (od 1998 – dosud), členkou dramaturgické rady orchestru Plzeňská filharmonie a členkou výboru Západočeského hudebního centra.
Z dosud nevydaných notových materiálů skladeb českých autorů vytvořila celoroční cyklus rozhlasových pořadů Návrat starých mistrů (1968). Byla členkou porot v krajských i místních soutěžích dětských pěveckých sborů (1963–90), zasedala rovněž v porotě mezinárodní rozhlasové soutěže Prix musical de Radio Brno (1987). 
Třikrát získala cenu Prix musical de Radio Brno (1985 – první cena, 1986 – druhá cena, 1987 – třetí cena).

Literatura:

www.rozhlas.cz/plzen

Petar Zapletal


Datum poslední změny: 4.7.2008