Český hudební slovník osob a institucí

Vašut, Vladimír

Charakteristika: Teatrolog, dramaturg, libretista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 26.3.1931

Vašut, Vladimír, teatrolog, dramaturg, libretista a pedagog, narozen 26. 3. 1931, Dolní Marklovice (u Karviné).
 
Studoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a taneční teorii na divadelní fakultě AMU tamtéž (1950–57). V letech 1961–84 působil jako odborný pracovník divadelního ústavu ČSAV v Praze, poté  jako dramaturg Pražského komorního baletu (1984–94). Externě spolupracoval s Baletem Praha (1964–65), Státním divadlem Brno (1967–70) a Pantomimou Alfreda Jarryho (1970–71).
Vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1971–72), dále působil jako odporný pracovník (1975–84) a poté jako odborný asistent (1990–94) a (1994–2003) na HAMU tamtéž.
V roce 1989 získal Národní cenu ČSR za dramaturgickou specializaci. Je autorem řady knižních publikací jako například Baletní libreta (Panton 1963), Saša Machov (Panorama 1986), V hlavní roli Emerich Gabzdyl (Profil 1988), Pavel Šmok na přeskáčku (Akropolis 1997), Svět tance a baletu (spolupráce s Boženou Brodskou, AMU Praha 2004).

Literatura:

Postavy brněnského jeviště II. (Státní divadlo Brno, 1989)
Kdo je kdo v české teatrologii (Praha, 1999)
 
Eva Povýšilová
Datum poslední změny: 13.3.2007