Český hudební slovník osob a institucí

Veber, Petr

Charakteristika: Muzikolog a publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 11.11.1960

Veber, Petr, muzikolog a publicista,  narozen 11. 11. 1960, Praha.

Po absolvování gymnázia vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy university (1980–84) a získal titul PhDr. (1985, diplomová práce s názvem Špalíček Bohuslava Martinů). V letech 1984–2007 byl zaměstnán jako zpravodaj České tiskové kanceláře (ČTK) v oblasti kultury. Zaměřuje se především na hudbu a od roku 1990 také na církevní a náboženské otázky. Jako novinář spolupracuje s denním tiskem  (např. Lidové noviny v letech 1993–99, Hospodářské noviny od roku 2000), populárními časopisy, hudebními časopisy (např. Hudební rozhledy od roku 1987, Gramorevue v letech 1988–93, Harmonie od roku 1993), podílí se na tvorbě textů v programech (např. Česká filharmonie, Pražské jaro) a sleevenotech (např. u gramofonových firem Panton, Supraphon, Arco Diva). Za svou novinářskou činnost získal v roce 1997 novinářskou cenu Křepelek. Pracuje v Českém rozhlase na stanici Vltava. Je členem České hudební společnosti, Asociace hudebních umělců a vědců, Mezinárodní společnosti Bohuslava Martinů, Britské Dvořákovy společnosti a Syndikátu novinářů.


Dílo:

Dílo literární


Václav
Snítil a jeho půlstoletí české hudby (Praha, AMU 2008, 414 s.).


Kateřina Smékalová

Datum poslední změny: 13.1.2009