Český hudební slovník osob a institucí

Macková, Jaroslava

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 11.4.1935

Macková, Jaroslava, muzikoložka, narozena 11. 4. 1935, Nové Zámky (Slovensko).

Po maturitě na Tylově gymnáziu v Hradci Králové (1953) studovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1953–58, hlavní pedagogové Mirko Očadlík, Antonín Sychra, absolvovala jako promovaná historička diplomovou prací Česká sborová tvorba mezi dvěma světovými válkami, PhDr. tamtéž 1984).

Působila v letech 1960–68 jako odborná metodička pro sborový zpěv Ústředního domu lidové umělecké tvořivosti v Praze, 1968–90 odborná referentka Českého hudebního fondu – Hudebního informačního střediska, 1995–2006 v Národním informačním a poradenském středisku (NIPOS) ARTAMA Praha (obor dětské pěvecké sbory, vedení celostátních seminářů Klubu sbormistrů, celostátní soutěže školních a výběrových dětských sborů). Odborná spolupráce na výzkumném projektu Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky (NIPOS, Praha 2003–08). Zaměřuje se na českou, především soudobou a sborovou hudbu, vyvíjí v tomto směru popularizační a organizační činnost, průběžně publikuje kritiky a recenze v čsp. Hudební rozhledy, Hudební výchova, Cantus.

Spolu s manželem, muzikologem Jiřím Mackem, připravila materiálové podklady pro souborné týmové historiografické spisy: chronologický soupis Česká a slovenská vokální tvorba 1945–52 (část vyšla ve sborníku Hudební věda 1962, svazek II, Praha 1962, s. 107–181) a Soupis instrumentální české a slovenské tvorby v letech 19451960; oba soupisy byly uloženy v knihovně Ústavu pro hudební vědu ČSAV). Je autorkou hesla o Josefu Bohuslavu Foerstrovi v publikaci Výběrový katalog ukončené tvorby českých skladatelů 20. století (Praha, Panton 1976) a rkp. práce pro Český hudební fond Česká soudobá tvorba pro dětské sbory v letech 1945–1975.

Ivan PoledňákDatum poslední změny: 4.7.2008