Český hudební slovník osob a institucí

Collegium Musicum Brno

Charakteristika: Vokálně-instrumentální soubor


Collegium Musicum Brno, vokálně-instrumentální soubor, založený koncem sedmdesátých let 20. století.

Collegium Musicum Brno je vokálně instrumentální soubor, který vznikl koncem sedmdesátých let minulého století, jehož těžištěm je duchovní hudba 17. století. Na historických nástrojích se pokouší obnovovat způsoby dobové hráčské praxe a snaží se tak dát barokní nástrojové tvorbě její původní znějící tvar a smysl. Svou badatelskou činností v archivech vrací hudebnímu životu zapomenuté duchovní hodnoty.
Na počátku svého působení soubor vystupoval ve složení: dvoje housle – Jiří Květon, Bohumír Strnad, viola da gamba nebo violoncello – Libor Kučera, cembalo nebo varhanní pozitiv – Vratislav Bělský a zpěv – Jarmila Janíčková. V souboru se postupně vystřídalo několik houslistů, od devadesátých let pak působí v obsazení: J. Květon, Elen Machová – barokní housle, Věra Mikulášková – viola da gamba, Martin Jakubiček – varhanní pozitiv, cembalo. Stálými zpěváky souboru jsou Marie Havlátová – soprán a Vladimír Richter – tenor.
Jádro repertoáru tvoří sbírka skladeb, která se dochovala na kůru kostela sv. Jakuba v Brně, kterou soubor oživuje a seznamuje s ní posluchače prostřednictvím koncertů v historických prostorách a na kůrech kostelů, kde byla původně hrána. Badatelská činnost uměleckého vedoucího souboru vedla mj. i k objevu nejstarších dochovaných českých houslových sonát pro skordované housle od Jana Ignáce Františka Vojty, které soubor spolu s některými opusy Altmanovy svatojakubské sbírky natočil pro Český rozhlas.

Literatura:

Kolář, Bohumír: Festival přináší dnešnímu člověku kromě hudby také duchovní poselství (Radniční listy, 6. srpna 1998).
Zerzánová, Eva: Svatý Jakub skrýval hudební poklad (Mladá fronta Dnes, 27. ledna 1999).
Borková, Alena: Kapitoly minulosti stále nejsou uzavřeny (Rovnost, 6. března 2002).

Věra Mikulášková


Datum poslední změny: 8.12.2009