Český hudební slovník osob a institucí

Levíček, Jiří

Charakteristika: Klavírista

Datum narození/zahájení aktivity: 11.3.1984

Levíček, Jiří, klavírista, narozen 11. 3. 1984, Brno.
 
Vystudoval osmileté přírodovědné gymnázium v Brně-Řečkovicích (1995–2003). V klavírní hře se vzdělával u Ludmily Vlkové na ZUŠ v Brně-Králově Poli (1989–99), formou soukromého studia u Emila Leichnera na HAMU v Praze (1998–99) a u Jiřího Skovajsy na JAMU v Brně (1999–2003). Od roku 2003 je řádným studentem Jiřího Skovajsy a Daniely Velebové na Hudební fakultě JAMU. V letech 1999–2003 absolvoval několik letních klavírních interpretačních kursů v České republice, Litvě, Rakousku a USA.
Ve svých jedenácti letech vystoupil jako sólista se Symfonickým orchestrem železničářů s Klavírním koncertem D dur Josepha Haydna (1995). Následně začal se symfonickými orchestry vystupovat pravidelně; jeho repertoár zahrnuje klavírní koncerty Felixe Mendelsohna-Bartholdyho, Roberta Schumanna a Wolfganga Amadea Mozarta. V roce 1999 se zúčastnil mezinárodního hudebního festivalu v Litvě, kde vystoupil s litevskou filharmonií pod taktovkou Paula Bermanna a také odehrál klavírní recitál. Působí rovněž jako hráč v klavírním triu. V průběhu své dosavadní kariéry premiéroval díla několika současných skladatelů (Vlastimil Lejsek, Ctirad Kohoutek, Jiří Matys, Petr Eben).
Významné místo v aktivitách Jiřího Levíčka zaujímá jazzová hudba. Pravidelně vystupuje s nejrůznějšími komorními jazzovými uskupeními, komponuje jazzovou a počítačovou hudbu, znělky a filmovou hudbu k absolventským projektům studentů filmových škol. Na své domovské fakultě pořádá jazzové semináře. Dává také soukromé hodiny klavírní hry.
Byl vyznamenán cenou za nejlepší provedení skladby Eugena Suchoně na mezinárodní soutěži v Košicích (1997), druhou cenou na mezinárodní soutěži ProBohemia v Ostravě (2000) a první cenou v kategorii i cenou absolutního vítěze a cenou za nejlepší provedení skladby Leoše Janáčka v mezinárodní soutěži o cenu Leoše Janáčka v Brně (2001).
 
Petr Ch. Kalina

Datum poslední změny: 27.1.2009