Český hudební slovník osob a institucí

Valent, Ferdinand

Charakteristika: Hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 1.6.1981

Valent, Ferdinand, hudební publicista, narozen 1. 6. 1981, Praha.
 
K jazzu se dostal během studií na střední škole, kdy ho zaujal především Chet Baker a Miles Davis. V té době začal hrát na trubku nejprve jako samouk, poté bral soukromé lekce. Bakalářský titul získal roku 2004 na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v oboru humanistika s prací na téma Filmová hudba jako hudební fenomén, od 2004 studuje na stejné fakultě politologii. Koncem roku 2004 se rozhodl vyplnit zdejší nedostatečné mediální prostředí v jazzové oblasti a proto založil elektronický portál www.jazzport.cz, který vede a do kterého přispívá.  Ze snahy o propagaci českého jazzu spoluzaložil občanské sdružení Amplion, v jehož rámci pořádá poslechové jazzové večery s hosty. Píše do časopisu Harmonie a přispívá hesly do tohoto Českého slovníku osob a institucí.

Dílo:

Články, recenze apod. (výběr)
Let Freedom Swing: oslava svobody hudbou (JazzPort 2004);
Roman Pokorný Trio: 2 Faces (Harmonie 2005, č. 2, s. 50);
Bill Evans v Lucerně (Harmonie 2005, č. 6, s. 34);
Vertigo Quintet (Harmonie 2005, č.6, s. 50).
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 5.9.2005