Český hudební slovník osob a institucí

Vodák, Jan

Charakteristika: Skladatel, varhaník, klavírista a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 19.3.1927

Vodák, Jan, skladatel, varhaník, klavírista a sbormistr, narozen 19. 3. 1927, Slatina nad Zdobnicí. 
 
Vystudoval Státní konzervatoř v Praze (1945–50), kde byl ve skladbě žákem Emila Hlobila a Miroslava Krejčího, v klavíru Berty Kabeláčové Rixové (konzervatoř absolvoval svou orchestrální Symfonií). Ve studiu pokračoval na Hudební fakultě AMU v Praze (1950–54), kde se kompozici učil u Pavla Bořkovce (absolventská práce Koncert pro klavír a orchestr, jenž byl proveden klavíristou Otakarem Vondrovicem s doprovodem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, řídil Štěpán Koníček), klavírní hře u Zuzany Růžičkové a dirigování u Metoda Doležila.
 
Mezi léty 1957–59 byl zaměstnán v Českém pěveckém sboru, v letech 1958–69 působil jako hudební režisér Československé televize v Praze. V roce 1970 emigroval do Seattlu (USA), kde posléze působil jako varhaník, sbormistr, klavírista a učitel hudby na katolické škole. Do České republiky se vrátil až v roce 1997. Významná je především jeho činnost skladatelská. V roce 1955 byl jeho smyčcový kvartet navržen na první cenu v mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Liège. Jeho kompozice zasahují jak do oblasti komorní, tak vokální, symfonické či vokálně-symfonické. Je též autorem několika instruktivních děl.

Dílo:

Dílo hudební (výběr)
 
Serenáda pro smyčcový orchestr, 1951;
Moji přátelé, cyklus písní pro soprán a klavír na text Jakuba Demla, 1952;
Koncert pro klavír a orchestr, 1953–54;
Smyčcový kvartet č. 1, 1954;
Scherzo pro orchestr, 1955;
Fantazie pro violu, orchestr a varhany, 1955;
Čínské písně pro zpěv a klavír na čínské texty v překladu Bohumila Mathesia, 1956;
Symfonie č. 1 pro symfonický orchestr, 1958;
Sonáta pro housle a klavír, 1960;
Oktet, 1961;
Dramatická suita pro orchestr, 1961;
Miniatury pro komorní soubor, 1962;
Zem, smíšený sbor na slova Otokara Březiny, 1963;
Dialogy, 1965;
Smyčcový kvartet č. 2, 1966;
Studie pro bicí nástroje, 1967;
Monology, trio pro housle, violoncello a klavír, 1968;
Good and Evil, scherzo pro orchestr, 1973;
Requiem pro smíšený sbor, orchestr a varhany, 1976;
Three pieces pro varhany, 1977;
Stabat Mater pro sóla, smíšený a chlapecký sbor a orchestr, 1979;
Te Deum pro dvojitý sbor, orchestr a varhany, 1981;
Koncert pro varhany a orchestr, 1982;
Symfonietta pro varhany, 1983;
Patterns in the Sky pro soprán a klavír, 1988;
Klavírní sonáta č. 1 Dariaś, 1988;
Sonáta pro hoboj a klavír, 1989;
Three psalms pro smíšený sbor a klavír, 1989;
Klavírní sonáta č. 2, 1990;
Sonatina pro klavír č. 3, 1990;
Symfonie č. 2, 1991;
Smyčcový kvartet č. 3, 1992;
Suita pro housle a klavír, 1993;
Suita pro flétnu a klavír, 1994;
Sonatina pro klavír č. 4, 1994;
Terpsichore pro klavír, 1995;
The Greedy Cat pro dechový kvintet, 1995;
Symfonie č. 3, 1995;
Smyčcový kvartet č. 4, 1996;
Dance of the Rain pro symfonický orchestr, 1997;
Koncert pro klavír a orchestr č. 2, 1998;
Woodwind Quintet, 1998;
Malá mše pro jednohlasý sbor a klavír, 1999;
Symfonie č. 4 pro smyčcový orchestr a soprán, 2000;
Koncert pro housle a orchestr, 2001.

Literatura:

Gardavský, Čeněk: Skladatelé dneška, Praha 1961.
ČSHS.
 
Ondřej Pivoda – Blanka Šafková


Datum poslední změny: 16.7.2008