Český hudební slovník osob a institucí

Židek, Karel

Charakteristika: Skladatel, varhaník, ředitel kůru a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 17.11.1912
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.6.2001

Židek, Karel, skladatel, varhaník, ředitel kůru a hudební pedagog, narozen 17. 11. 1912, Hrochův Týnec, zemřel 24. 6. 2001, Chrudim.
 
Bratr Josefa Židka. Pocházel z hudebnické rodiny, otec působil jako varhaník a kapelník. Od raného věku ovládal hru na housle a varhany, na které hrával i při bohoslužbách. V letech 1928–32 studoval na varhanním oddělení Státní konzervatoře hudby v Praze u Antonína Elšlégra a Antonína Heřmana, hudební teorii a skladbě se učil u Otakara Šína a Jaroslava Řídkého. Současně také navštěvoval soukromé hodiny hry na housle u Josefa Maliny. Po ukončení studií působil jako varhaník a ředitel kůru v Heřmanově Městci v kostele sv. Bartoloměje (1932–37). Zde se stal aktivním organizátorem místního hudebního dění a za toho platil také v Chrudimi, kde se roku 1937 stal ředitelem kůru v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Tuto funkci zastával po celý zbytek života a po jeho smrti přešla na jeho vnuka Tomáše Židka. Významná je i jeho pedagogická činnost na Chrudimské Základní umělecké škole (1961–74), kde vychoval mnoho skvělých interpretů mimo jiné Václav Rabas či Eva Marešová-Heinová.
 
Ve volném čase se věnoval také amatérským zájmovým souborům. V letech 1937–39 vedl ženské pěvecké hnutí Smetana a stal se sbormistrem chrudimského pěveckého sboru Slavoj (1939–75).  Pro toto hudební těleso napsal za svůj život množství skladeb (Svatý Václav, české kníže a jiné). Dirigoval též od roku 1940 Chrudimskou filharmonii (později přejmenována na Symfonický orchestr ZK Transport). Byl také členem Chrudimského kvarteta, kde působil, jako zakládající člen, v letech 1946–75.

Dílo:

Dílo hudební (výběr)
 
Orchestrální skladby
120 let, pochod, dechový orchestr;
Bloudivé intermezzo, dechový orchestr;
Fanfáry a hymnus „Narodil se Kristus Pán“;
Jarní vánek, valčík, dechový orchestr;
Kouzlo modrých očí, smyčcový orchestr;
Letěla husička, pochod, dechový orchestr;
Na kočičím hrádku, intermezzo, symfonický orchestr;
Pochod chrudimského kraje, dechový orchestr;
Pochod národní gardy města Jindřichova Hradce;
Polka pro Martinku, dechový orchestr;
Slavnostní pochod, symfonický orchestr;
Sparťan, pochod, dechový orchestr;
Ta Čáslavská Brána, pochod, dechový orchestr;
Z víru života, pochod, symfonický orchestr;
Zimní pohádka, valčík, dechový orchestr;
Zuzanka, polka, dechový orchestr;
Žába v kapradí,waltz, dechový orchestr.

Komorní skladby
Klavírní obrázky, drobné skladby pro klavír;
Krkonošská suita, smyčcový kvartet;
Míša a panenka, pozoun a klavír;
Našim dětem, 6 drobných skladeb pro housle klavír;
Nokturno pro housle a klavír;
Preludium na motiv „Chtíc, aby spal“;
Téma s variacemi na píseň „Já jsem ten zajíček nešťastný“, housle, klavír;
Učím se hrát, 10 drobných skladeb pro klavír;
Vánoční preludia pro varhany;
U jezera, flétna a klavír.
 
Vokální a vokálně-instrumentální skladby
Asperges me, smíšený sbor, vahany;
Ave Maria, bas sólo, ženský sbor, flétny a varhany;
Ave verum, střední hlas, smyčcový orchestr, vahany;
Buď zdráva, nižší hlas a varhany;
Česká mše vánoční, sóla, smíšený sbor, orchestr, vahany;
Česká mše, smíšený sbor, orchestr a varhany;
České requiem, smíšený sbor a varhany;
Dej nám Pán Bůh zdraví, ženský sbor;
Druhá česká mše vánoční, sóla, smíšený sbor, orchestr, vahany;
Dvě pohřební písně s hudbou;
Ecce sacerdos magnus,  smíšený sbor, vahany;
Ecce sacerdos magnus, smíšený sbor a orchestr;
Fanfáry a hymnus „Narodil se Kristus Pán“, symfonický orchestr a sbor;
Hymnus k sv. Salvátoru, smíšený sbor, trompety, pozouny, varhany;
Chrudimská hymna, mužský sbor;
Chrudimská polka, smíšený sbor,dechový orchestr;
Chvalte ústa, smíšený sbor, orchestr, vahany;
Introitus,Graduale,Offertorium a Communio na Boží Hod vánoční;
Jen se mně, má milá, dětský sbor;
K archandělu Michaelu, střední hlas a varhany;
Kde ty jedeš, smíšený sbor;
Královně máje, zpěvy k májovým pobožnostem;
Krásná studánečka, 3hlasý ženský sbor, flétna, varhany;
Maria Panno, střední hlas a varhany;
Mešní píseň k archandělu Michaelu;
Mešní píseň k Nejsvětější Trojici;
Mešní píseň k P. M. Nanebevzaté;
Mešní píseň ke Všem svatým, lidový zpěv a varhany;
Missa Brevis, smíšený sbor a capella;
Missa in honorem Sanctissimi Salvatoris, sóla, sbor, orchestr, vahany;
Missa solemnis, sóla, smíšený sbor, vahany, velký orchestr;
Moteta na Hod Boží velikonoční, smíšený sbor, vahany;
Moteta na I. neděli adventní, smíšený sbor a capella;
Moteta na II. neděli adventní, smíšený sbor a capella;
Moteta na III. neděli adventní, smíšený sbor a capella;
Moteta na IV. neděli adventní, smíšený sbor a capella;
Moteta na svátek Proměnění Páně, smíšený sbor, vahany;
Moteta na svátek sv. Cecílie, smíšený sbor, varhany;
Moteta na svátek Všech svatých, smíšený sbor a vahany;
Moteto (Mariánské), 3hlasý ženský sbor a varhany;
O sanctissima, vyšší hlas, smyčcový orchestr, vahany;
Otče náš a Zdrávas Maria, mužský sbor;
Pange Lingua B Dur, smíšený sbor, orchestr, vahany;
Pange lingua č. 1, smíšený sbor, orchestr, vahany;
Pange lingua č. 2, smíšený sbor, orchestr, vahany;
Pange lingua, smíšený sbor a capella;
Pašije podle Marka, sóla, smíšený sbor a varhany;
Píseň k sv. Judovi Tadeáši, lidový zpěv a varhany;
Prosba za požehnání,střední hlas a varhany;
Radostný den, 3 hlasý ženský sbor;
Sbory na květnou neděli, smíšený sbor a varhany;
Sekvence na slavnost Seslání Ducha svatého, 3 hlasý ženský sbor a varhany;
Skřivánek vyletěl, střední hlas a varhany;
Slavnostní česká mše, sbor, orchestr, vahany;
Svatojánské písně pro střední hlas a varhany;
Svatý Václav, české kníže, smíšený sbor;
Tichá noc, smíšený sbor, malý orchestr, varhany;
Tobě, Bože, chvála, dík, smíšený sbor, varhany;
Tři národní písně pro mužský sbor;
U našich stájů, dětský sbor;
Vánoční meditace, střední hlas a varhany;
Vánoční zpěv č. 1 a 2, ženský sbor a varhany;
Vesna, ženský sbor na slova F. I. Ťutčeva;
Výtky Spasitelovy, 3 hlasý mužský sbor;
Vzdálená, ženský sbor;
Zdrávas Maria, střední hlas, housle, varhany;
Zdrávas Maria, vyšší hlas, viola, vahany;
Zdrávas Maria, zpěv a varhany;
Zdrávas Maria,hlasy a varhany;
Znělka Slavoje, sbor.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Židková, Martina: Karel Židek – Chrudimský varhaník a skladatel (Hradec Králové 1994).
 
Tomáš Kudrna


Datum poslední změny: 17.7.2008