Český hudební slovník osob a institucí

Apl František

Charakteristika: Varhanář


Apl, František, varhanář, počátek 19. století.
 
Povoláním obchodník s tabákem, pracoval také jako varhanář samouk v Třešti na počátku 19. století. Postavil varhnany v Kněžicích (1808).

Literatura:

Koukal, Petr: Varhanářství na jihozápadní Moravě (Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd spol. 1988, s. 57–71).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.1.2006