Český hudební slovník osob a institucí

Bakalář, Vojtěch

Charakteristika: Mechanik a pravděpodobně varhanář


Bakalář, Vojtěch, mechanik a pravděpodobně varhanář, první polovina 19. století.
 
Působil v Brně jako mechanik, možná činný také jako varhanář. V roce 1836 opravoval pozitiv v Brně na Petrově.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 22.1.2006