Český hudební slovník osob a institucí

Bartodějský, Stanislav

Charakteristika: Varhanář


Bartodějský, Stanislav, varhanář, první polovina 17. století.
 
Blíže neznámý varhanář, působil ve Slezsku. Jeho vztah k varhanáři Řehoři Bartodějskému není znám, není vyloučeno, že je totožný s varhanářem Stanislavem z Jaroměře. V roce 1621 přestavěl varhany v kostele Panny Marie v Opavě za 450 zlatých.

Literatura:

Koukal, Petr: Zprávy ze 17. století o varhanách v kostele P. Marie v Opavě (text i německy; In: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens. Bonn 1994, s. 395–398. Deutsche Musik im Osten Band 5).
Maňas, Vladimír: Varhany bývalého farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě (Brno 2002, rukopis).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 22.1.2006