Český hudební slovník osob a institucí

Beck

(Bekh; Bekhe)
Charakteristika: Varhanář


Beck (psán též Bekh; Bekhe), varhanář v Brně, konec 17. století.
 
Syn varhanáře Ondřeje (Andrease) Becka. Jeho křestní jméno se v pramenech neuvádí. V roce 1699 opravoval varhany u sv. Jakuba v Brně, zavázal se, že bude varhany po deset let ladit za paušální poplatek.


Literatura:

Sehnal, Jiří: Dějiny varhan kostela sv. Jakuba v Brně (In: Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 67, 1982, s. 99–122).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 22.1.2006