Český hudební slovník osob a institucí

Berka, František 3)

Charakteristika: Varhanář


Berka, František 3), varhanář, první polovina 19. století.
 
Varhanář – samouk ve Střížově u Jihlavy.

Literatura:

Koukal, Petr: Varhanářství na jihozápadní Moravě (Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd spol. 1988, s. 57 – 71).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 22.1.2006