Český hudební slovník osob a institucí

Blasmayer, Jan

(Johann)
Charakteristika: Varhanář

Datum narození/zahájení aktivity: Kolem roku 1819
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 14.3.1878

Blasmayer, Jan (Johann), varhanář, narozen kolem 1819, zemřel 14. 3. 1878, Hradisko u Olomouce.
 
Přibližně v letech 1833–1840 se učil v dílně Michala Oranského v Olomouci. Před rokem 1875 získal v Olomouci městské právo a stal se členem městské rady. Podílel se zejména na opravě řady varhan (mimo jiné Slavonín 1845, Loštice 1846, Olomouc dóm 1855, 1856, Uničov 1859, Albrechtice u Rýmařova, 1862, Bruntál, farní kostel 1864, Olomouc, kostel sv. Michala 1871–1875), stavěl varhany v Bouzově (1846), Rumburku (positiv, 1867) a jinde.


Literatura:

Schindler, Antonín: Ještě jednou o varhanách v Nákle (In: Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, 1972, č. 154, s. 35).
Schindler, Antonín: Z historie varhan u sv. Michala v Olomouci (In: Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci za rok 1975. Olomouc 1976, s. 47–60).
Sehnal, Jiří: Dějiny varhan olomoucké katedrály (Časopis Moravského muzea 62, 1977, s. 95–124).
Sehnal, Jiří: Památkově chráněné varhany v olomoucké arcidiecézi v roce 1917 (In: Rodná země. Brno 1988, s. 426–442).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 22.1.2006