Český hudební slovník osob a institucí

Blaške, František

Charakteristika: Varhanář


Blaške, František, varhanář, 3. čtvrtina 19. století.
 
Působil na střední Moravě, roku 1874 je uváděn jako varhanář v Horním Štěpánově u Jevíčka. V roce 1852 postavil varhany v Chvalkovicích a v roce 1874 opravil varhany ve Slatinicích.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 22.1.2006