Český hudební slovník osob a institucí

Bohowicz, Michal

Charakteristika: Varhanář


Bohowicz, Michal, varhanář, 2. třetina 19. století.
 
Působil na východní Moravě, v roce 1832 se zdržoval nebo bydlel ve Vrbovicích. Opravoval varhany u piaristů ve Strážnici (1832), v Hluku (1833), ve farním kostele v Uherském Brodě (1833), Bojkovicích (1838) a Pozlovicích (1847).

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 22.1.2006