Český hudební slovník osob a institucí

Boltz, Hans

Charakteristika: Učitel a varhanář


Boltz, Hans, učitel a varhanář-amatér, 2. polovina 17. století.
 
Učitel v Dolní Moravici, 8. dubna 1672 nabídl hejtmanovi sovineckého panství, že odprodá kostelu ve Velké Štáhli za 30 zl, které potřebuje na uhrazení svých dluhů, svůj domácí positiv. Hodlal o příštím jarmarku nakoupit v Bruntále materiál na positiv pro Dolní Moravici.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 22.1.2006