Český hudební slovník osob a institucí

Brail, Josef

Charakteristika: Varhanář


Brail, Josef, varhanář, 2. polovina 19. století.
 
Varhanář na Moravě, v roce 1867 opravoval varhany v Bystřici nad Pernštejnem.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 22.1.2006