Český hudební slovník osob a institucí

Čejka, František

Charakteristika: Varhanář


Čejka, František, varhanář, 3. čtvrtina 19. století.
 
Varhanář v Novém Městě na Moravě, v roce 1862 byl pomocníkem Františka Svítila staršího i mladšího, pomáhal jim při opravě varhan v Lísku.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.1.2006