Český hudební slovník osob a institucí

Deutschmann, Friedrich

Charakteristika: Varhanář

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1757 kolem roku
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1826

Deutschmann, Friedrich, varhanář, narozen kolem 1757, zemřel 1826.
 
Varhanář ve Vídni, postavil varhany v Čechách (1807).

Literatura:

Sehnal, Jiří: Historische Beziehungen auf dem Gebiet des Orgelbaus zwischen Österreich und Mähren (In: Organa Austriaca 4, 1988, s. 41-76).
Lade, G.: Orgeln in Wien (Wien 1990).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.1.2006