Český hudební slovník osob a institucí

Eckert, Jan Kašpar

(Johann Caspar)
Charakteristika: Varhanář


Eckert, Jan Kašpar (Johann Caspar), varhanář, 1. polovina 18. století.
 
Varhanář v Brně ve čtyřicátých letech 18. století, pocházel z Kladska a v roce 1746 žádal o udělení dispense k získání městského práva v Brně. O jeho varhanářské činnosti není zatím nic známo.

Literatura:

Dosoudil, J.: Die Brünner Bürgeraufnahmen 1559–1845 (In: Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens 31, 1929–1939, 1937).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 23.1.2006