Český hudební slovník osob a institucí

Finkler, František

(Franz)
Charakteristika: Varhanář

Datum narození/zahájení aktivity: 6.10.1783

Finkler, František (Franz), varhanář, narozen 6. 10. 1783, Jánský Vrch.
 
Syn varhanáře Antonína Finklera. Varhanář v Ostravě po roce 1826, v roce 1827 opravoval varhany v kostele sv. Václava v Ostravě, v roce 1828 opravoval varhany v Místku.

Literatura:

Maňas, Vladimír: Varhany bývalého farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě (Brno 2002, rukopis).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 23.1.2006