Český hudební slovník osob a institucí

Vojta, Josef

(Wojta)
Charakteristika: Varhanář


Vojta, Josef (psán též Wojta), varhanář, 3. čtvrtina 19. století.
 
Varhanář v Rakvicích, navrhl varhany v Archlebově (1870).

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 24.1.2006