Český hudební slovník osob a institucí

Voleník, Bernard

Charakteristika: Varhanář


Voleník, Bernard, varhanář, 1. čtvrtina 19. století.
 
Varhanář ve Zlíně, v roce 1817 zpracoval návrh na opravu varhan na Velehradě, z důvodu jeho vážné nemoci nebyl návrh realizován.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 24.1.2006