Český hudební slovník osob a institucí

Votruba, Josef

Charakteristika: Varhanář


Votruba, Josef, varhanář, 2. polovina 19. století.
 
Varhanář v Počátkách, v roce 1886 opravoval varhany ve farním kostele v Třešti, v roce 1888 opravoval varhany v zámeckém kostele v Brtnici (spolu s Františkem Povolným) a ve stejném roce také postavil nové varhany v tamním farním kostele.

Literatura:

Koukal, Petr: Varhanářství na jihozápadní Moravě (Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd spol. 1988, s. 57–71).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 24.1.2006