Český hudební slovník osob a institucí

Titz, Peter

Charakteristika: Varhanář


Titz, Peter, varhanář, 3. čtvrtina 19. století.

Varhanář ve Vídni, v roce 1851 byl pomocníkem varhanáře Jakoba Deutschmanna. Opravoval varhany v kostele sv. Mořice v Kroměříži (1851) a jinde.

Literatura:

Lade, G.: Orgeln in Wien (Wien 1990).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).

Petr Macek

Datum poslední změny: 24.1.2006