Český hudební slovník osob a institucí

Toma

Charakteristika: Varhanář


Toma, varhanář, kolem roku 1600.

Varhanář na Moravě, v roce 1601 postavil varhany v kostele sv. Jakuba v Jihlavě.

Literatura:

Koukal, Petr: Varhanářství na jihozápadní Moravě (Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd spol. 1988, s. 57–71).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).

Petr Macek

Datum poslední změny: 24.1.2006