Český hudební slovník osob a institucí

Trojan, Josef

Charakteristika: Varhanář


Trojan, Josef, varhanář, 2. polovina 19. století.
 
Varhanář ve Štokách, v roce 1861 zpracoval odhad ceny positivu ve Smrčné.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 24.1.2006