Český hudební slovník osob a institucí

Ullmann, Franz

Charakteristika: Varhanář


Ullmann, Franz, varhanář, 1. polovina 19. století.

Varhanář ve Vídni, v roce 1841 zpracoval návrh na varhany v Hustopečích u Brna, v roce 1844 postavil varhany v Moravských Knínicích atd.

Literatura:

Lade, G.: Orgeln in Wien (Wien 1990).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).

Petr Macek

Datum poslední změny: 24.1.2006