Český hudební slovník osob a institucí

Ungemach, Jan

(Johann)
Charakteristika: Varhanář


Ungemach, Jan (Johann), varhanář, 1. polovina 19. století.

Varhanářský tovaryš Jana Kuttlera ve Vidnavě, pocházel z Wittenbergu, byl luterán. V roce 1821 vyrobil pro varhany Jana Kuttlera v Horních Studénkách pedálové píšťaly a měchy.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).

Petr Macek

Datum poslední změny: 24.1.2006