Český hudební slovník osob a institucí

Skalický

Charakteristika: Varhanář


Skalický, varhanář, 2. polovina 17. století.

Varhanář neznámého jména, působil ve Skalici na Slovensku, v roce 1677 postavil varhany v Uherském Hradišti  a v roce 1681 positiv tamtéž.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).

Petr Macek
Datum poslední změny: 25.1.2006