Český hudební slovník osob a institucí

Niclas

Charakteristika: Varhanář


Niclas, varhanář, 1. čtvrtina 16. století.

Varhanář v Olomouci, byl také měšťanem, jeho pobyt je doložen v letech 1514–1521.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).

Petr Macek

Datum poslední změny: 26.1.2006