Český hudební slovník osob a institucí

Nymmerrichter, Pavel

Charakteristika: Varhanář


Nymmerrichter, Pavel, varhanář, 16. století.
 
Varhanář na panství žďárského kláštera kolem roku 1578. Byl synem varhanáře Vavřince Nymmerrichtera, u kterého se také vyučil.

Literatura:

Sehnal, Jiří: K dějinám varhan a hudby v Mikulově (In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity H30, 1995, s. 20–33).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 26.1.2006