Český hudební slovník osob a institucí

Oberrauch

Charakteristika: Varhanář


Oberrauch, varhanář, 19. století.
 
Varhanář ve Slavkově, v roce 1843 odkoupil starý positiv z Orlovic za 8 zl.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 26.1.2006