Český hudební slovník osob a institucí

Obeslavius, Ondřej

(Andreas)
Charakteristika: Varhanář


Obeslavius, Ondřej (Andreas), varhanář, 17. století.
 
Varhanář v Brně, kde se s určitostí zdržoval v roce 1612.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 26.1.2006