Český hudební slovník osob a institucí

Milner, Sebald

Charakteristika: Varhanář


Milner, Sebald, varhanář, 2. třetina 16. století.
 
Varhanář z Norimberka, v roce 1565 postavil varhany v Domašově nad Bystřicí.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 26.1.2006