Český hudební slovník osob a institucí

Lehnert, Johann Georg

Charakteristika: Varhanář


Lehnert, Johann Georg, varhanář, 18. století.
 
Před rokem 1729 přišel z Řezna do Opavy, v roce 1729 se zde oženil s dcerou varhanáře Ignáce Ryšáka, v Opavě žil ještě roku 1771.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 26.1.2006